Thiếu nhi thành phố học tập tốt, rèn luyện chăm.
Thứ năm, 28/3/2019, 0:0
Lượt đọc: 1629

Lịch thi học kỳ 2 - Khối 8

 

LỊCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019

KHỐI 8 - BUỔI CHIÊU

 

Ngày

Kiểm Tra

Môn

Thời gian làm bài

Thời gian

bắt đầu

Ghi chú

Thứ Năm

18/4/2019

Ngữ văn

90 phút

13 giờ 00

 

Vật

45 phút

15 giờ 00

 

Thứ Bảy

20/4/2019

Toán

90 phút

13 giờ 00

 

GDCD

45 phút

15 giờ 00

 

Thứ Ba

23/4/2019

Lịch S

45 phút

13 giờ 00

 

Anh văn

60 phút

14 giờ 30 phút

 

Thứ Năm

25/4/2019

Sinh học

45 phút

13 giờ 00

 

Địa lý

45 phút

14 giờ 30 phút

 

Thứ Bảy

27/4/2019

Hóa học

45 phút

13 giờ 00

 


Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87