Thiếu nhi thành phố học tập tốt, rèn luyện chăm.
Thứ sáu, 1/11/2019, 0:0
Lượt đọc: 266

Chuyên đề phòng chống xâm hại, phòng chống bạo lực học đường

Chiu nay, trường THCS Ngô Quyền  được đón tiếp v khách mi t Đi hình s công an qun Tân Bình, trung tá Nguyn Đoàn Minh Huy, nói chuyn chuyên đ phòng chng xâm hi, phòng chng bo lc hc đường cho hơn 1265 hc sinh ..

Trung tá không h danh hình s, nói rt to rõ, dt khoát, tng trường hp vi phm pháp lut, tng li phm ... được xác đnh đích danh. Bên cnh đó, trung tá Minh Huy ph biến kinh nghim trong các v hình s, các gi đnh v bo lc hc đường, bn bè r rê lôi kéo xâm phm gây tn thương đến thân th, đến danh d ca nn nhân, nhc đến vài kinh nghim b túi trong vic phòng thân, chng xâm hi ...

Hc sinh Ngô Quyền khá là chăm chú trong nhng câu chuyn hình s, tán thưởng người nói chuyn và bn bè bng nhng tràng v tay vang di ....

Kết thúc cuc nói chuyn, trung tá Nguyn Đoàn Minh Huy gây n tượng sâu hơn bng cách chào hc sinh, các thy cô bng cách chào ca người lính !

Bn nh nh ly và làm theo quy đnh hành x pháp lut đó !

 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86