Thiếu nhi thành phố học tập tốt, rèn luyện chăm.
Thứ ba, 13/10/2020, 0:0
Lượt đọc: 138

Thông tin Pháp luật Tháng 10

Thông tin Pháp luật tháng 10 năm 2020

THÔNG TƯ 26/2020/TT-BGDĐT

 (Trích)

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thôngbanhành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

  Tải File theo link đính kèm bên dưới.

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87