Thiếu nhi thành phố học tập tốt, rèn luyện chăm.
Thứ sáu, 11/8/2017, 0:0
Lượt đọc: 1183

Ban Giám hiệu trường THCS Ngô Quyền qua các nhiệm kỳ

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

NHIỆM KỲ

GHI CHÚ

1

Nguyễn Thị Thanh

Hiệu trưởng

1975-1995

Đã mất

2

Hoàng thị Hồng Hải

Hiệu phó

 

Đã mất

3

Nguyễn Văn Vượng

Hiệu phó

 

Về hưu

4

Nguyễn Thanh Hải

Hiệu phó

1989-1994

 

Hiệu trưởng

1995-2001

 

5

Nguyễn Đăng Sinh

Hiệu phó

1990-1999

Về hưu

6

Phạm Thị Tuyết Nhung

Hiệu phó

1999-2002

Về hưu

7

Trần Thị Thảo

Hiệu phó

2000-2005

Về hưu

8

Trần Hữu Chí

Hiệu trưởng

2002-2011

Về hưu

9

Huỳnh Thị Xuân

Hiệu phó

2005-2010

Về hưu

10

Nguyễn Đình Hùng

Hiệu phó

2005-2007

 

Hiệu trưởng

2016

 

11

Nguyễn Thanh Sơn

Hiệu phó

2005-2014

Về hưu

12

Thái văn Châu

Hiệu trưởng

2011-2016

 

13

Ngô Lê Ý Trang

Hiệu phó

2010-2015

 

14

Nguyễn Ngọc Thụ

Hiệu phó

2015

 

15

Trần Mỹ Duyên

Hiệu phó

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86