Thiếu nhi thành phố học tập tốt, rèn luyện chăm.
Thứ năm, 18/12/2014, 0:0
Lượt đọc: 887

Quá trình thành lập

Được thành lập từ năm 1972

Trường được khởi công xây dựng vào năm 1968.

Năm 1972 chính thức đi vào hoạt động, mang tên Trường Tư thục Đắc Lộ.

Tháng 4 năm 1975 trường được đổi tên thành Trường phổ thông cơ sở cấp I, II Ngô Quyền, quận Tân Bình.

Năm 1986 trường đổi thành Trường phổ thông cơ sở cấp II Ngô Quyền, quận Tân Bình.

Năm 1990 chuyển thành Trường trung học cơ sở bán công Ngô Quyền, quận Tân Bình.

Từ năm 2004 đến nay trường mang tên Trường trung học cơ sở Ngô Quyền, quận Tân Bình.

Từ mái trường này đã trưởng thành nhiều thế hệ học sinh vẹn đức, đủ tài, và đã góp phần vào công cuộc bảo vệ, xây dựng đất nước.

Nhiều năm liền trường đạt danh hiệu xuất sắc cấp thành phố.

Đươc công nhận và khen thưởng là Lá cờ đầu của ngành Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh

Được Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen

Năm học 2013-2014 trường được nhận Huân chương Lao động hạng ba.

 

     

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87