Thiếu nhi thành phố học tập tốt, rèn luyện chăm.
Thứ bảy, 9/9/2017, 0:0
Lượt đọc: 534

Thành tích năm học 2016-2017 của trường THCS Ngô Quyền

DANH SÁCH TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐẠT THÀNH TÍCH
ĐƯỢC KHEN THƯỞNG TRONG HỘI NGHỊ TỔNG KẾT
NĂM HỌC 2016 - 2017
STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Stt nhận khen thưởng Đợt khen thưởng
Bằng khen Thủ tướng:
23 Nguyễn Đình Hùng Hiệu trưởng THCS Ngô Quyền 47 Đợt 9
27 Nguyễn Ngọc Thụ Phó Hiệu trưởng THCS Ngô Quyền 51 Đợt 9
1. Cờ Thi đua Thành phố:
5 Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền 56 Đợt 10
2. Bằng khen Thành phố: 12 Tập thể
10 Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền 66 Đợt 11
3. Tập thể Lao động xuất sắc: 44 Tập thể
39 Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền 107 Đợt 14

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86