Thiếu nhi thành phố học tập tốt, rèn luyện chăm.
Thứ sáu, 9/11/2018, 0:0
Lượt đọc: 1581

Kế hoạch Kiểm tra HK1 năm học 2018-2019

        UBND QUẬN TÂN BÌNH                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                                         

            Số:1384/GDĐT-PT                            Tân Bình, ngày 08 tháng 11 năm 2018             

   Về hướng dẫn kiểm tra học kỳ I                             

   cấp THCS năm học 2018 – 2019.

                                                                 

 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS (Công lập, Ngoài công lập).

 

   Căn cứ Công văn số 3848/GDĐT-TrH ngày 01 tháng 11 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về hướng dẫn kiểm tra HKI cấp THCS năm học 2018 – 2019,

   Thực hiện kế hoạch số 1028/KH-GDĐT-PT ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Phòng GDĐT quận Tân Bình về Kế hoạch chuyên môn cấp THCS năm học 2018 - 2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị trường tổ chức kiểm tra học kỳ I như sau:

I. TỔ CHỨC KIỂM TRA

1. Công tác tổ chức

Xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, ban hành quyết định thành lập hội đồng ra đề, in sao đề, coi và chấm kiểm tra học kỳ.

Tổ chức bảo quản đề kiểm tra theo chế độ bảo mật, tủ đựng đề kiểm tra có niêm phong.

Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng nhận đề kiểm tra tại Tổ phổ thông trước 1 ngày theo lịch kiểm tra đã thông báo.

Đăng ký số lượng đề kiểm tra về tổ Phổ thông (Cô Ngọc Lan) hạn chót ngày 15/11/2018.

2. Nội dung ôn tập

Từ  tuần 01 đến tuần 14 của học kỳ I theo khung chương trình Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Đối với các môn trường ra đề: Các trường tổ chức ôn tập và ra đề theo hướng dẫn ôn tập của bộ phận chuyên môn Phòng GDĐT.

3. Tổ chức kiểm tra

Phòng Giáo dục và Đào tạo ra đề kiểm tra và tổ chức kiểm tra chung các môn học cho 4 khối lớp cấp THCS: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, Tiếng Anh, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học.

Trường ra đề các môn còn lại và tổ chức xếp lịch kiểm tra chung cho toàn trường

4. Thời gian kiểm tra

Các môn do Phòng Giáo dục và Đào tạo ra đề: từ 13/12/2018 đến ngày 22/12/2018.

Các môn do trường ra đề: từ 10/12/2018 đến ngày 22/12/2018.

5. Thời gian làm bài các môn

   - Toán, Ngữ văn:                  90 phút.

   - Tiếng Anh:             60 phút.

   - Các môn còn lại:   45 phút.

Mở bì đựng đề trước giờ làm bài tối đa 15 phút và lập biên bản mở bì đề cho từng môn.

Học sinh làm bài trên giấy kiểm tra. Riêng môn Anh văn học sinh làm bài trên đề kiểm tra.

6. Hình thức đề kiểm tra

Đề kiểm tra học kỳ thực hiện theo hình thức tự luận.

Riêng đối với các môn ngoại ngữ, thực hiện như sau:

- Môn Tiếng Anh:

Đề có 70% trắc nghiệm khách quan, 30% tự luận và có kiểm tra phần nghe (băng cassette, đĩa CD hoặc giáo viên đọc). Đề thi gồm có các phần sau:

+ Nghe: nghe băng hoặc đĩa (trong vòng 6 – 9 phút, đoạn nghe khoảng 2 – 3 phút, lặp lại 3 lần);

+ Từ vựng: trắc nghiệm;

+ Ngữ pháp: trắc nghiệm;

+ Đọc hiểu: trắc nghiệm (dạng guided cloze hoặc dạng true/false);

+ Viết: tự luận (đổi câu hoặc viết có gợi ý).

- Môn Tiếng Pháp, Tiếng Trung:

Môn Tiếng Trung: trường tự ra đề và tổ chức kiểm tra theo lịch.

Môn Tiếng Pháp: thực hiện theo văn bản của Sở GDĐT về hướng dẫn tổ chức kiểm tra HK I cấp Trung học - Chương trình song ngữ tiếng Pháp và tiếng Pháp ngoại ngữ 2.

- Một số lưu ý:

+ Các nội dung của đề kiểm tra phải bảo đảm đúng hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học các cấp học theo công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ GDĐT.

+ Đề kiểm tra phải bảo đảm yêu cầu bảo mật; Thiết kế ma trận đề đủ 4 cấp độ khi biên soạn đề và nội dung kiểm tra phải bảo đảm sát với chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình; Chú ý tăng cường các câu hỏi vận dụng, câu hỏi liên hệ với thực tiễn cuộc sống nhưng cần tránh khiên cưỡng, gượng ép.

+ Các trường tổ chức thực hiện công tác kiểm tra học kỳ nghiêm túc, lưu trữ hồ sơ đầy đủ, đúng quy định.

+ Lập Biên bản thống nhất thang điểm chấm bài từng môn trong tổ nhóm chuyên môn và thông qua lãnh đạo nhà trường trước khi thực hiện.

+ Bài kiểm tra định kỳ và điểm số các môn của chương trình tích hợp Toán, Khoa học, Tiếng Anh trong học kỳ I thực hiện hoàn tất trước ngày 22/12/2018. Điểm số môn Toán, Khoa học của chương trình tích hợp được sử dụng làm cột điểm hệ số 2 trong học kỳ của môn học tương ứng theo chương trình Việt Nam. Riêng điểm số bài kiểm tra giữa học kỳ và cuối học kỳ của môn Tiếng Anh theo chương trình tích hợp được dùng làm cột điểm kiểm tra hệ số 2 và kiểm tra học kỳ của môn Tiếng Anh trong chương trình Việt Nam.

+ Đối với môn Địa lý khối 6, 7, 8, 9 học sinh được sử dụng tập Bản đồ và tập Atlat.

II. LỊCH KIỂM TRA

 1. Khối 9 (Buổi sáng)

Ngày kiểm tra

Môn

Thời gian làm bài

Giờ bắt đầu

làm bài

Thứ Năm 13/12/2018

Ngữ văn

90 phút

7g 30’

Thứ Bảy 15/12/2018

GDCD

45 phút

7g 30’

Vật lí

45 phút

9g 00’

Thứ Ba 18/12/2018

Sinh học

45 phút

7g 30’

Địa lý

45 phút

9g 00’

Thứ Năm 20/12/2018

Toán

90 phút

7g 30’

Lịch sử

45 phút

9g 45’

Thứ Bảy 22/12/2018

Hoá học

45 phút

7g 30’

Anh văn

60 phút

9g 00’

2. Khối 6 (Buổi sáng)

Ngày kiểm tra

Môn

Thời gian

làm bài

Giờ bắt đầu

làm bài

Thứ Sáu 14/12/2018

Ngữ văn

90 phút

7g 30’

Vật lý

45 phút

9g 45’

Thứ Hai 17/12/2018

Sinh học

45 phút

7g 30’

Địa lý

45 phút

9g 00’

Thứ Tư 19/12/2018

Toán

90 phút

7g 30’

Lịch sử

45 phút

9g 45’

Thứ Sáu 21/12/2018

GDCD

45 phút

7g 30’

Anh văn

60 phút

9g 00’

 

 

 

3. Khối  8 (Buổi chiều)

Ngày kiểm tra

Môn

Thời gian

làm bài

Giờ bắt đầu

làm bài

Thứ Năm 13/12/2018

Ngữ văn

90 phút

13g 00’

Thứ Bảy 15/12/2018

GDCD

45 phút

13g 00’

Vật lí

45 phút

14g 30’

Thứ Ba 18/12/2018

Sinh học

45 phút

13g 00’

Địa lý

45 phút

14g 30’

Thứ Năm 20/12/2018

Toán

90 phút

13g 00’

Lịch sử

45 phút

15g 15’

Thứ Bảy 22/12/2018

Hoá học

45 phút

13g 00’

Anh văn

60 phút

14g 30’

4. Khối 7 (Buổi chiều)

Ngày kiểm tra

Môn

Thời gian

làm bài

Giờ bắt đầu

làm bài

Thứ Sáu 14/12/2018

Ngữ văn

90 phút

13g 00’

Vật lý

45 phút

15g 15’

Thứ Hai 17/12/2018

Sinh học

45 phút

13g 00’

Địa lý

45 phút

14g 30’

Thứ Tư 19/12/2018

Toán

90 phút

13g 00’

Lịch sử

45 phút

15g 15’

Thứ Sáu 21/12/2018

GDCD

45 phút

13g 00’

Anh văn

60 phút

14g 30’

 

III. CHẤM PHÚC TRA

- Phòng GDĐT sẽ chấm phúc tra bài kiểm tra của các trường. Việc chấm phúc tra bài kiểm tra của phòng nào do chuyên viên phụ trách bộ môn chọn.

- Phòng GDĐT báo điều bài chấm phúc tra sau 48 giờ tính từ khi kết thúc giờ làm bài kiểm tra, trường gửi bài về Phòng GDĐT  trong thời gian 01 giờ sau khi nhận thông báo từ Phòng GDĐT. 

 - Bài kiểm tra của học sinh được đựng trong 01 túi có niêm phong. Bên ngoài túi ghi tên trường, phòng kiểm tra, môn kiểm tra và số lượng bài, số lượng tờ.

- Bài gửi về Phòng GDĐT chấm phúc tra không ráp phách, trường sẽ ráp phách sau khi Phòng GDĐT trả kết quả chấm phúc tra.

- Phòng GDĐT trả bài và kết quả chấm phúc tra cho trường trong vòng 24 giờ sau khi nhận bài.

- Người nhận, trả bài và kết quả chấm: Thầy Đỗ Quốc Khánh (tổ Phổ Thông).

IV. THỰC HIỆN BÁO CÁO

1. Nội dung báo cáo

Sau khi kết thúc kiểm tra, các trường gửi báo cáo, thống kê, file đề và hướng dẫn chấm các môn kiểm tra trường ra đề (Công nghệ, Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học) về Phòng GDĐT.

Cấu trúc thư mục cho các tập tin đề, hướng dẫn chấm theo phụ lục đính kèm, tên thư mục và tập tin không đánh dấu tiếng Việt; sau đó chuyển thành một file nén đặt tên file là tên trường và gửi về Phòng GDĐT (không nộp bản đề in trên giấy).

Yêu cầu các trường nộp đề, hướng dẫn chấm đầy đủ và đúng hạn; đây là một trong những thông tin để kiểm tra, đánh giá hoạt động của nhà trường.

2.  Hạn nộp

- File đề và đáp án các môn trường ra đề: thanhhieppnt@gmail.com, hạn chót 24/12/2018.

- File excel thống kê số liệu: qkhanh1900@gmail.com, hạn chót: 04/01/2019.

- Báo cáo trực tuyến và báo cáo SMAS Thầy Khánh (theo lịch Sở GDĐT)

- Về báo cáo sơ kết cấp THCS và các bộ môn chờ thực hiện theo chỉ đạo của Sở GDĐT, Phòng GDĐT sẽ thông báo sau.

Căn cứ hướng dẫn của Phòng GDĐT, đề nghị Hiệu trưởng các trường có kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy chế và thể lệ kiểm tra thi cử hiện hành. Sau thời gian kiểm tra học kỳ, các đơn vị tiếp tục tổ chức giảng dạy, học tập bình thường để hoàn tất chương trình học kỳ I theo kế hoạch nội dung và thời gian năm học./.

 

Nơi nhận:                                                                      KT. TRƯỞNG PHÒNG

- Như trên;                                                                           PHÓ TRƯỞNG PHÒNG                                                                     

- Lưu: VP, PT.                                                                                  (Đã ký)

 

           

 

 

                                                                                             Phan Văn Quang

 

 

 

PHỤ LỤC

(Đính kèm công văn hướng dẫn kiểm tra Học kỳ I cấp THCS)

 

 1. Đối với file đề và đáp án các môn do trường ra đề
 • Tập tin đề và đáp án kiểm tra do trường ra đề của mỗi môn học, mỗi khối được đặt tên theo kiểu tiếng Việt không dấu gồm tên môn học, khối lớp và tên trường THCS, đề (de) hoặc đáp án (da).
 • Đề và đáp án của một môn/khối thực hiện chung trong một file, đặt tên như ví dụ sau đây:

  Cong nghe 6 – Nguyen Gia Thieu - deda.docx

  Cong nghe 7 – Nguyen Gia Thieu - deda.docx

  Cong nghe 8 – Nguyen Gia Thieu - deda.docx

  Cong nghe 9 – Nguyen Gia Thieu - deda.docx

 • Toàn bộ các tập tin của 01 môn học trên lưu trong 1 Folder, đặt tên gồm tên môn học, tên trường THCS (không dấu), như ví dụ sau:

    Cong nghe  – Nguyen Gia Thieu

 • Nén và gửi về địa chỉ mail: thanhhieppnt@gmail.com
 • Thực hiện tương tự đối với các môn học còn lại.
 1. Đối với file word theo mẫu Google Forms báo cáo trực tuyến của Sở GDĐT

- File báo cáo các môn học (Phó Hiệu trưởng đã duyệt nội dung), lưu theo ví dụ như sau:

Van – Nguyen Gia Thieu.docx

Toan - Nguyen Gia Thieu.docx

NGLL – Nguyên Gia Thieu.docx

 • File báo cáo cấp THCS của trường, lưu theo ví dụ như sau:

  THCS Nguyen Gia Thieu.docx

  - Tất cả các file báo cáo trên lưu trong 01 Folder, đặt tên như ví dụ sau:

  Bao cao HKI 1819 - Nguyen Gia Thieu

 • Nén và gửi về địa chỉ mail: hoangson.63@gmail.com./.

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86