Thiếu nhi thành phố học tập tốt, rèn luyện chăm.
Thứ hai, 9/12/2019, 0:0
Lượt đọc: 214

Lịch thi HK1-Khối 9

LỊCH THI  HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020

KHỐI 9  - BUỔI SÁNG

 

Ngày

Kiểm tra

Môn

Thời gian làm bài

Giờ bắt đầu làm bài

11/12/2019

Ngữ văn

90 phút

7 giờ 30

Hóa học

45 phút

9 giờ 45

Sáu

13/12/2019

Toán

90 phút

7 giờ 30

Sử

45 phút

9 giờ 45

Hai

16/12/2019

Tiếng Anh

60 phút

7 giờ 30

GDCD

45 phút

9 giờ 15

18/12/2019

Sinh

45 phút

7 giờ 30

Công nghệ

45 phút

9 giờ 00

Sáu

20/12/2019

Vật Lý

45 phút

7 giờ 30

Địa lý

45 phút

9 giờ 00

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86