Thiếu nhi thành phố học tập tốt, rèn luyện chăm.
Thứ hai, 9/12/2019, 0:0
Lượt đọc: 222

Lịch thi HK1(2019-2020) Khối 8

LỊCH THI  HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020

KHỐI 8  - BUỔI CHIỀU

 

Ngày

Kiểm tra

Môn

Thời gian làm bài

Giờ bắt đầu làm bài

11/12/2019

Ngữ văn

90 phút

13 giờ

Hóa học

45 phút

15 giờ 15

Sáu

13/12/2019

Toán

90 phút

13 giờ

Sử

45 phút

15 giờ 15

Hai

16/12/2019

Tiếng Anh

60 phút

13 giờ

GDCD

45 phút

14 giờ 45

18/12/2019

Sinh

45 phút

13 giờ

Công nghệ

45 phút

14 giờ 30

Sáu

20/12/2019

Vật Lý

45 phút

13 giờ

Địa lý

45 phút

14 giờ 30

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86