Thứ sáu, 20/8/2021, 10:25
Lượt đọc: 141

Quyết định 2999/QĐ-UBND về ban hành kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn TPHCM.

Quyết định 2999/QĐ-UBND về ban hành kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn TPHCM.

Quyết định 2999/QĐ-UBND về ban hành kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn TPHCM.
Tác giả: THCS Ngô Quyền
Nguồn tin: THCS Ngô Quyền

Tin cùng chuyên mục

163