Thiếu nhi thành phố học tập tốt, rèn luyện chăm.
Thứ tư, 26/6/2019, 0:0
Lượt đọc: 971

Thông báo Đăng ký nhập học lớp 6 năm học 2019-2020

    

 

 

 

 1. Lịch đăng ký nhạp học:7 giờ 30 đến 11 giờ 00 mỗi ngày từ ngày 01/7/2019dến 10/7/2019

  + Học Sinh  của trường Tiểu học Nguyễn KhuyếnTiểu học Nguyễn văn Kịp đăng ký vào ngày 01/7/2019  và 02/7/2019

  + HS của trường Tiểu học Cách mạng tháng tám và Tiểu học Trần Quốc Toản đăng ký vào ngày 03/7/2019  và 04/7/2019

  +  HS của trường Tiểu học Tân Trụ  đăng ký vào ngày 05/7/2019

  + Các trường hợp chưa đăng ký kịp như qui định, sẽ đăng ký vào ngày 08/7/2019 và 09/7/2019

 2. Hồ sơkhi đến trường đăng ký:

  + Bản sao khai sinh hợp lệ của học sinh đăng ký nhập học

  + Bản sao (có công chứng) Hộ khẩu thường trú hoặc Tạm trú của học sinh đăng ký nhập học

  + Trường hợp đăng ký tại nhà sẽ nộp hồ sơ vào 2 ngày 08/7/2019 và 09/7/2019.

 3. Cách thức đăng ký: Có 2 cách:
 • Cách 1: Đăng ký tại nhà (Phụ huynh xem hướng dẫn kèm theo)
 • Cách 2: Đăng ký tại trường: Phụ huynh đến trường, báo Mã Hồ sơ cho giáo viên phụ trách đăng ký và khai báo các nội dung theo yêu cầu.

Ngày 10/7/2019 trườngTổng hợp , Báo cáo gửi về Phòng Giáo dục .

Ngày 15/7/2019 trường sẽ niêm yết Danh sách những  học sinh đã đăng ký nhập học vào lớp 6 năm học 2019-2020 tại trường

 

HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                           

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87