Thiếu nhi thành phố học tập tốt, rèn luyện chăm.
Thứ tư, 6/10/2021, 9:8
Lượt đọc: 86

PHÁT ĐỘNG TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2021

PHÁT ĐỘNG TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2021

PHÁT ĐỘNG TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2021
File thứ 1: 1_610202191140.jpg
File thứ 2: 2_610202191140.jpg
File thứ 3: 3_610202191140.jpg
File thứ 4: 4_610202191140.jpg
File thứ 5: 5_610202191140.jpg
File thứ 6: 6_610202191140.jpg
File thứ 7: 7_610202191140.jpg
File thứ 8: 8_610202191140.jpg
File thứ 9: 253khubndvxsigned_610202191140.pdf
File thứ 10: file20211006063909phat-dong-tuan-le-hoc-tap-suot-doi-2021_610202191140.pdf
File thứ 11: thong-baotlhtsd2021_610202191140.pdf
File thứ 12: z28215456189520c4298f9ff209073c74d38119742ec0b_610202191140.jpg
File thứ 13: z28215456244984c89b58bb36d7497955e2c253ca0828a_610202191140.jpg
File thứ 14: z282154563124121ebb04be806255b5252929121b6374d_610202191140.jpg
File thứ 15: z282154564023832f29208dae0e464d4a6d1028625e526_610202191140.jpg
File thứ 16: z2821545649401391d82c4b417ff7550b21be969cdba9b_610202191140.jpg
File thứ 17: z282154662262011b347354dfe11dc15c587625afb3c7c_610202191140.jpg
File thứ 18: z2821547021100ae4cb13371e50f5147992699d566c2ee_610202191140.jpg
File thứ 19: z2821547028352928eed2ea6a5f98a5cbfa73aad15d3dd_610202191140.jpg
File thứ 20: z282154744961170328c74f5a2edefce591bfd5f785e61_610202191140.jpg
File thứ 21: z2821547460858e1bb595e06edf5fa31cad330508a85c2_610202191140.jpg
File thứ 22: z2821547466851403d8b03d88e590c1cee0e48f7cd67d2_610202191140.jpg
File thứ 23: z28215474746380f1814253ec669cd4d9d0b013905b4fc_610202191140.jpg
File thứ 24: z2821547777158863d2c294d16842ace489a422faa4ed1_610202191140.jpg
File thứ 25: z28215485094644ed0ecc6de44e2e3f2758da416b81214_610202191140.jpg
File thứ 26: z282154851533337d69e1b2cc20558ed8f4ba81420d076_610202191140.jpg
File thứ 27: z2821548520879e4134b682e5e3f820ebd69abc2fff087_610202191140.jpg
File thứ 28: kh-huong-ung-tlhtsd-2021-da-chuyen-doi_610202194433.pdf
Tác giả: THCS Ngô Quyền
Nguồn tin: THCS Ngô Quyền

Tin cùng chuyên mục

88