Điện thoại:  028.38490067

Email: thcs.ngoquyen.97truongchinh@gmail.com

Hiệu trưởng: 

Điện thoại : 

Email:

Trường THCS Ngô Quyền Quận Tân Bình
Địa chỉ: 97 đường Trường Chinh P.12 Quận Tân Bình
Điện thoại: 028.38490067

Email: truongngoquyenp12.tb@gmail.com