Thiếu nhi thành phố học tập tốt, rèn luyện chăm.
Thứ hai, 9/12/2019, 0:0
Lượt đọc: 392

Lịch Kiểm tra Học kỳ 1- Khối 7

LỊCH THI  HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020

KHỐI 7  - BUỔI CHIỀU

 

Ngày

Kiểm tra

Môn

Thời gian làm bài

Giờ bắt đầu làm bài

Năm

12/12/2019

Ngữ văn

90 phút

13 giờ

Công nghệ

45 phút

15 giờ 15

Bảy

14/12/2019

Toán

90 phút

13 giờ

Sử

45 phút

15 giờ 15

Ba

17/12/2019

Tiếng Anh

60 phút

13 giờ

GDCD

45 phút

14 giờ 45

Năm

19/12/2019

Sinh

45 phút

13 giờ

Địa

45 phút

14 giờ 30

Bảy

21/12/2019

Vật Lý

45 phút

13 giờ

 

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87