Thiếu nhi thành phố học tập tốt, rèn luyện chăm.
Thứ hai, 9/12/2019, 0:0
Lượt đọc: 350

Lịch Thi HK1 (2019-2020) - Khối 6

LỊCH THI  HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020

KHỐI 6  - BUỔI SÁNG

 

Ngày

Kiểm tra

Môn

Thời gian làm bài

Giờ bắt đầu làm bài

Năm

12/12/2019

Ngữ văn

90 phút

7 giờ 30

Công nghệ

45 phút

9 giờ 45

Bảy

14/12/2019

Toán

90 phút

7 giờ 30

Sử

45 phút

9 giờ 45

Ba

17/12/2019

Tiếng Anh

60 phút

7 giờ 30

GDCD

45 phút

9 giờ 15

Năm

19/12/2019

Sinh

45 phút

7 giờ 30

Địa

45 phút

9 giờ 15

Bảy

21/12/2019

Vật Lý

45 phút

7 giờ 30

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86