Thiếu nhi thành phố học tập tốt, rèn luyện chăm.
Thứ ba, 26/9/2017, 0:0
Lượt đọc: 291

Chúc mừng 2 đc đảng viên chính thức

Thực hiện đúng theo qui định của Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam, sau 12 tháng dự bị (từ tháng 8/2017 đến hết tháng 8 năm 2017), Chi bộ trường THCS Ngô Quyền đã trao quyết định công nhận Đảng viên chính thức cho đồng chí Huỳnh Ngọc Thùy Trang và đồng chí Nguyễn Thị Hồng Công.

Sau khi trao quyết định, thay mặt chi bộ, đồng chí bí thư Trần Mỹ Duyên đã chức mừng 2 đồng chí và nhắc nhở 2 đc tiếp tục phấn đấu, thể hiện đúng và phát huy tích cực vai trò của một đảng viên trong đơn vị và địa phương.

 

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86