Thiếu nhi thành phố học tập tốt, rèn luyện chăm.
Thứ năm, 13/9/2018, 0:0
Lượt đọc: 828

Hội thi hội thi tuyên truyền về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

QUẬN ỦY TÂN BÌNH

BAN TUYÊN GIÁO

*

Số 64 -KH/BTGQU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Tân Bình, ngày 27 tháng 8 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

tổ chức hội thi tuyên truyền về đẩy mạnh học tập

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

và tìm hiểu về

Lịch sử Đảng bộ quận Tân Bình giai đoạn 1975 - 2005

-----

Nhằm tiếp tục tuyên truyền về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giới thiệu về lịch sử Đảng bộ quận Tân Bình (giai đoạn 1975 – 2005), góp phần nâng cao nhận thức, đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào cuộc sống Nhân dân; Ban Tuyên giáo Quận ủy xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi tuyên truyền về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tìm hiểu về Lịch sử Đảng bộ quận Tân Bình giai đoạn 1975 – 2005, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 1. Mục đích:

  - Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày Cách mạng tháng 8 thành công (19/8/1945 - 19/8/2018) và Quốc khánh 2/9, giới thiệu về lịch sử Đảng bộ quận Tân Bình giai đoạn 1975 - 2005, đánh giá kết quả tuyên truyền về học tập và làm theo Bác trong hệ thống chính trị và Nhân dân quận, làm cơ sở để tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chào mừng kỷ niệm 44 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019); 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019).

  - Tạo phong trào thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và đặc biệt là Nhân dân cùng tham gia, tiếp tục tạo sự lan tỏa trong hệ thống chính trị; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, góp phần định hướng tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Đồng thời, qua hội thi phát hiện những cách làm hay, hiệu quả, những gương điển hình, tiêu biểu để giới thiệu và nhân rộng trong toàn quận.

   

   

 2. Yêu cầu:

- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia hội thi phải nêu cao tinh thần tự giác, dân chủ, phối hợp thực hiện hiệu quả, tạo thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

- Việc tổ chức hội thi phải đảm bảo sự nghiêm túc, hiệu quả, tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn quận. Sau hội thi, mỗi cơ quan, đơn vị rút được những bài học, tư liệu bổ ích, tiếp tục hoàn thiện quá trình biên soạn lịch sử đảng bộ, các tiêu chuẩn đạo đức, tiêu chí đánh giá tại đơn vị theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và giới thiệu, nhân rộng cũng như vận dụng có hiệu quả vào cuộc sống, công việc hàng ngày.

II. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

1. Thời gian:

* Vòng loại: Thi trả lời câu hỏi trên các trang thông tin điện tử các đơn vị thuộc quận và bản tin nội bộ 15 phường: Từ ngày 20/9/2018 - 20/12/2018 (tương ứng với 03 kỳ thi).

+ Kỳ 1: từ ngày 20/9 đến ngày 20/10/2018.

+ Kỳ 2: từ ngày 20/10 đến ngày 20/11/2018.

+ Kỳ 3: từ ngày 20/11 đến ngày 20/12/2018.

* Vòng chung kết: Hội thi Tân Bình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chủ đề “Tân Bình trong trái tim tôi” lần 3 tổ chức vào tháng 3 năm 2019.

2. Đối tượng: Cán bộ, đảng viên mở rộng đến công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người lao động, học sinh, sinh viên và quần chúng Nhân dân đang sinh sống, học tập và công tác trên địa bàn quận Tân Bình.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC

 1. Hình thức và thể lệ thi (có Thể lệ thi kèm theo):

  * Vòng loại (Thi theo hình thức cá nhân): Thi trắc nghiệm trực tuyến, trả lời trên các trang thông tin điện tử thuộc quận và bản tin nội bộ 15 phường phát hành hàng tháng (Có câu hỏi phụ để khuyến khích tham gia và phân loại đối tượng cho vòng chung kết).

  - Hình thức thi trên trang thông tin điện tử: Mỗi cá nhân tham gia hội thi sẽ nhấn vào biểu ngữ “Hội thi tuyên truyền về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tìm hiểu lịch sử Đảng bộ quận Tân Bình giai đoạn 1975 - 2005” trên các trang thông tin điện tử thuộc quận và điền đầy đủ thông tin cá nhân tại trang 1 gồm: Họ và tên, đơn vị tham gia, giới tính, ngày tháng năm sinh, địa chỉ liên lạc, nghề nghiệp, số điện thoại…

  Tại trang 2: trả lời câu hỏi (trắc nghiệm), câu hỏi mở và kết thúc bằng thao tác nhấn vào nút màu xanh “submit”.

  * Lưu ý: Ban Tuyên giáo sẽ thiết kế mẫu banner hội thi và gửi câu hỏi thi mỗi kỳ cho Ban biên tập các trang thông tin điện tử thuộc quận vào ngày 20 của tháng, cụ thể: kỳ 1 (ngày 20/9/2018), kỳ 2 (ngày 20/10/2018), kỳ 3 (20/11/2018).

  Địa chỉ các trang thông tin điện tử thuộc quận:

  STT

  ĐƠN VỊ

  ĐỊA CHỈ

  GHI CHÚ

  1.             

  Ủy ban nhân dân quận

  http://tanbinh.hochiminhcity.gov.vn

   

  2.             

  Hội Cựu chiến binh quận

  http://ccbtanbinh.vn

   

  3.             

  Hội Liên hiệp Phụ nữ quận

  http://phunutanbinh.com

   

  4.             

  Quận đoàn

  http://quandoantanbinh.vn

   

  5.             

  Trung tâm Y tế quận

  http://trungtamytetanbinh.vn

   

  6.             

  Phòng Giáo dục và Đào tạo quận

  http://pgdtanbinh.hcm.edu.vn

   

  7.             

  Hội Chữ thập đỏ quận

  http://tanbinhrc.com

   

  8.             

  Liên đoàn lao động quận

  http://congdoanquantanbinh.org.vn

   

  9.             

  Ủy ban nhân dân phường 6

  http://phuong6tanbinh.gov.vn

   

  10.        

  Hội Doanh nghiệp quận

  http://hdntb.vn

   

   

  - Hình thức thi trên bản tin nội bộ 15 phường: Mỗi cá nhân tham gia hội thi cần điền đầy đủ thông tin, trả lời tất cả các câu hỏi ở mỗi kỳ và gửi phiếu trả lời (bản cắt trên bản tin nội bộ) về cho Đảng ủy phường trước ngày 22 của tháng 10/2018 (kỳ 1), tháng 11/2018 (kỳ 2), tháng 12/2018 (kỳ 3).

  * Vòng chung kết (Thi theo hình thức tập thể): Lựa chọn các đơn vị tham gia tốt hội thi vòng loại, phân loại thí sinh, phân bổ cụm thi và tổ chức Hội thi tuyên truyền cấp quận (có kế hoạch riêng).

 2. Nội dung thi: Tuyên truyền về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tìm hiểu về lịch sử Đảng bộ quận Tân Bình (giai đoạn 1975 – 2005).

   

 3. Tài liệu tham khảo:

- Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW ngày 19/8/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về hướng dẫn một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Hướng dẫn số 18-HD/BTGTW ngày 10/11/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Hướng dẫn số 19-HD/BTGTU ngày 28/11/2016 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Tài liệu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ (tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị năm 2017) – Nhà xuất bản chính trị quốc gia Sự Thật, xuất bản năm 2017.

- Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị năm 2018 về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – Nhà xuất bản chính trị quốc gia Sự Thật, xuất bản tháng 12 năm 2017.

- Sách Lịch sử đảng bộ quận Tân Bình (1975 – 2005) – Nhà xuất bản Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, xuất bản năm 2006.

- Sách, tài liệu Lịch sử đảng bộ 15 phường.

- Hai tác phẩm “Sửa đối lối làm việc”; “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

4. Cơ cấu quà thưởng, giải thưởng:

+ Vòng loại: Ban tổ chức hội thi sẽ trao quà thưởng hàng tháng cho các thí sinh có 5 câu trả lời trắc nghiệm đúng và trả lời câu hỏi phụ có đáp án gần đúng với đáp án của kỳ (mỗi vòng tặng 50 phần quà).

+ Vòng chung kết: Ban tổ chức trao 01 giải Nhất; 02 giải Nhì; 03 giải Ba; 04 giải Khuyến khích và 01 giải phong trào (đơn vị có số thí sinh tham gia nhiều và đầy đủ các vòng thi nhất), theo kế hoạch riêng.

* Phần thưởng cho các giải: gồm cờ, kèm theo tiền thưởng của Ban tổ chức hội thi.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Thành lập Ban tổ chức:

  + Đồng chí Đặng Tấn Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Trưởng ban.

  + Đồng chí Trương Hữu Nghĩa, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Phó ban.

  + Đồng chí Nguyễn Hồng Quang, Chuyên viên Ban Tuyên giáo Quận ủy, Thành viên.

  + Đồng chí Lê Đặng Hoàng Anh, Chuyên viên Ban Tuyên giáo Quận ủy, Thành viên.

  + Đồng chí Nguyễn Thị Luân, Chuyên viên Ban Tuyên giáo Quận ủy, Thành viên.

  + Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trang thông tin điện tử và Trưởng Ban biên tập bản tin nội bộ 15 phường tham gia Ban tổ chức với tư cách thành viên.

  Ban Tuyên giáo Quận ủy kính mời đồng chí Trần Sinh Hùng, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin quận và đồng chí Đỗ Thị Ngọc Lan, Phó Chủ tịch Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận tham gia Ban tổ chức hội thi với tư cách thành viên.

 2. Thành phần Ban Giám khảo: Căn cứ danh sách và thời gian tổ chức vòng thi chung kết, Ban tổ chức sẽ mời thành phần giám khảo theo tình hình thực tế.
 3. Phân công nhiệm vụ:

            3.1. Ban Tuyên giáo Quận ủy:

  - Xây dựng, triển khai kế hoạch, quy chế hội thi; dự trù kinh phí.

  - Mời Ban giám khảo cho vòng thi chung kết.

  - Chủ trì các đơn vị có liên quan, xây dựng nội dung hướng dẫn, đề cương câu hỏi, đề thi, đáp án (Vòng loại và vòng chung kết).

  3.2. Đảng ủy, chi ủy cơ sở, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quận: Vận động thí sinh tham gia tốt vòng loại (xuyên suốt 03 kỳ) và vòng chung kết hội thi.

  3.3. Phòng Văn hóa và Thông tin quận: Theo dõi và chỉ đạo công tác tổ chức hội thi trên bản tin nội bộ 15 phường đảm bảo đúng thời gian và tiến độ đề ra.

  3.4. Liên đoàn lao động quận: Phối hợp cùng đảng ủy Doanh nghiệp, Hội doanh nghiệp quận triển khai, hướng dẫn và vận động đoàn viên công đoàn, người lao động, công nhân các doanh nghiệp trên địa bàn quận cùng tham gia hội thi.

  3.5. Các đơn vị có trang thông tin điện tử:

  - Xây dựng chuyên mục “Hội thi tuyên truyền về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tìm hiểu lịch sử đảng bộ quận Tân Bình” trên trang thông tin điện tử của đơn vị, liên kết đường dẫn (goo.gl/XiNhZw) cùng tham gia tổ chức hội thi; phối hợp Ban Tuyên giáo Quận ủy tổ chức hội thi trắc nghiệm trong 3 kỳ (tháng 9, 10, 11 năm 2018).

  3.6. Các đơn vị có bản tin nội bộ:

  - Chỉ đạo thực hiện việc phát hành bản tin nội bộ của đơn vị đảm bảo thời gian quy định (cụ thể là trước ngày 20 của tháng 9, 10, 11 năm 2018).

  - Thiết kế nội dung thi theo mẫu của ban tổ chức tại trang cuối của bản tin nội bộ; chịu trách nhiệm công tác tổng hợp danh sách, số lượng người dự thi của đơn vị ở mỗi kỳ và gửi về Ban Tuyên giáo Quận ủy trước ngày 25/10/2018 (kỳ 1), ngày 25/11/2018 (kỳ 2) và ngày 25/12/2018 (kỳ 3).

 4. Tiến độ thực hiện:

- Tháng 9/2018: Triển khai kế hoạch hội thi; Các đảng ủy, chi ủy cơ sở, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quận triển khai đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cơ quan và người dân trên địa bàn đơn vị.

- Từ ngày 01/9 – 19/9/2018: Công tác chuẩn bị cho hội thi.

- Từ ngày 20/9 - 31/12/2018: Tổ chức thi trực tuyến trên các trang thông tin điện tử và bản tin nội bộ của 15 phường.

- Tháng 3/2019: Tổ chức vòng chung kết Hội thi cấp quận.

- Ngày 3/5/2019: Họp rút kinh nghiệm hội thi.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi tuyên truyền về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tìm hiểu về Lịch sử Đảng bộ quận Tân Bình (giai đoạn 1975 – 2005), đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao, thành viên Ban Tổ chức, các đồng chí được phân công, các đơn vị liên quan trong kế hoạch nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia để hội thi thành công tốt đẹp.

 

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Thành ủy,

- Văn phòng, Bộ phận phụ trách Chỉ thị số 05-CT/TW, Phòng tuyên truyền, Trung tâm thông tin công tác tư tưởng, Phòng Văn hóa văn nghệ, Phòng Báo chí và xuất bản, Phòng Huấn học, Ban Tuyên giáo Thành ủy,

- TTQU (để báo cáo), Ban Thường vụ Quận ủy,

- Các đảng ủy, chi ủy cơ sở,

- UB MTTQ và các đoàn thể,

- Hội Doanh nghiệp quận,

- Thành viên BTC, TT, Tổ phụ trách hội thi,

- Lãnh đạo ban,

- Lưu.

TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

Đặng Tấn Tuyên

 


THỂ LỆ HỘI THI

tuyên truyền về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,

phong cách Hồ Chí Minh và tìm hiểu lịch sử Đảng bộ quận Tân Bình

giai đoạn 1975 - 2005

-----

Căn cứ Kế hoạch số 64 -KH/BTGQU, ngày 27/8/2018 của Ban Tuyên giáo Quận ủy về tổ chức Hội thi tuyên truyền về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tìm hiểu lịch sử Đảng bộ quận Tân Bình (giai đoạn 1975 – 2005). Ban tổ chức hội thi ban hành thể lệ Hội thi như sau:

I. Vòng loại:

Tổ chức thi 3 kỳ trắc nghiệm kiến thức (tháng 9, 10, 11) trên hệ thống trang thông tin điện tử quận và bản tin nội bộ phát hành tại 15 phường. Mỗi kỳ gồm 5 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu hỏi mở; Ban tổ chức sẽ tiến hành tổng hợp kết quả tham gia vào ngày 30 hàng tháng (theo kỳ thi) và gửi kết quả về các đơn vị có thí sinh tham gia.

* Lưu ý: Mỗi cá nhân, thí sinh tham gia phải điền đầy đủ thông tin và chỉ được thi một lần trong mỗi kỳ thi.

II. Vòng Chung kết:

Ban Tuyên giáo Quận ủy sẽ lựa chọn các đơn vị tham gia tốt vòng loại để tham gia vòng thi chung kết do quận tổ chức.

Đơn vị tham gia thi xây dựng tiểu phẩm tuyên truyền theo chủ đề do ban tổ chức hội thi quy định (có kế hoạch riêng).

III. Quy định chung:

- Các cá nhân, đơn vị tham gia thi phải chấp hành tuyệt đối sự điều hành, hướng dẫn của Ban tổ chức về các hoạt động của Hội thi.

- Trong quá trình tham gia thi các đơn vị, cá nhân phải thể hiện tinh thần đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau; nếu đơn vị nào có vướng mắc hoặc ý kiến đề xuất đề nghị trực tiếp báo cáo với Ban tổ chức Hội thi để kịp thời xử lý, giải quyết.

- Lãnh đạo các đơn vị dự thi không được để cho thí sinh, cổ động viên đơn vị mình gây mất trật tự, mất đoàn kết trong Hội thi.

- Trong quá trình thi, những vấn đề cần trao đổi, làm rõ đề nghị lãnh đạo đơn vị dự thi hoặc trưởng các đoàn tham dự hội thi gặp trực tiếp Thường trực Ban tổ chức để được giải đáp ngay sau khi kết thúc hội thi.

- Các cá nhân, đơn vị tham gia hội thi nếu vi phạm thể lệ, tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng, Ban tổ chức có thể buộc đơn vị, thí sinh vi phạm không được tham gia hội thi.

Để Hội thi tuyên truyền về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tìm hiểu về Lịch sử Đảng bộ quận Tân Bình giai đoạn 1975 - 2005 thành công tốt đẹp; Ban tổ chức đề nghị các đơn vị tham gia quán triệt các thí sinh nghiêm túc thực hiện Thể lệ này.

 

Nơi nhận:

- TTQU (để báo cáo),

- Các đảng ủy, chi ủy cơ sở,

- UB MTTQ và các đoàn thể,

- Hội Doanh nghiệp quận,

- Trang thông tin điện tử các đơn vị,

- Ban biên tập bản tin nội bộ 15 phường,

- Thành viên BTC,

- Lãnh đạo ban,

- Lưu.

T/M BAN TỔ CHỨC HỘI THI

TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

Đặng Tấn Tuyên

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86