Thiếu nhi thành phố học tập tốt, rèn luyện chăm.
Thứ hai, 10/12/2018, 0:0
Lượt đọc: 383

Lịch Thi HK1 năm hoc 2018-2019 Khôi 8

Lịch thi HK1 Khối  8 (Buổi chiều)

Ngày kiểm tra

Môn

Thời gian

làm bài

Giờ bắt đầu

làm bài

Thứ Năm 13/12/2018

Ngữ văn

90 phút

13g 00’

Thứ Bảy 15/12/2018

GDCD

45 phút

13g 00’

Vật lí

45 phút

14g 30’

Thứ Ba 18/12/2018

Sinh học

45 phút

13g 00’

Địa lý

45 phút

14g 30’

Thứ Năm 20/12/2018

Toán

90 phút

13g 00’

Lịch sử

45 phút

15g 15’

Thứ Bảy 22/12/2018

Hoá học

45 phút

13g 00’

Anh văn

60 phút

14g 30’

:

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86