Thiếu nhi thành phố học tập tốt, rèn luyện chăm.
Thứ năm, 7/12/2017, 0:0
Lượt đọc: 2299

Lịch thi học kỳ 1 Khối lớp 8

Lịch thi HỌC KỲ I (2017-2018)

 

khối lớp 8 (Buổi chiều)

 

 

Ngày kiểm tra

Môn

Thời gian làm bài

Giờ bắt đầu

làm bài

 

Thứ Ba 12/12/2017

GDCD

45 pht

13g 00’

Công nghệ

45 phút

14g 30’

Thứ Năm 14/12/2017

Ngữ văn

90 phút

13g 00’

Hóa học

45 phút

15g 15’

Thứ Bảy 16/12/2017

Tóan

90 phút

13g 00’

Lịch sử

45 phút

15g 15’

Thứ Ba 19/12/2017

Vật lí

45 phút

13g 00’

Địa lý

45 phút

14g 30’

Thứ Năm 21/12/2017

Sinh

45 phút

13g 00’

Anh văn

60 phút

14g 30’

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86